Technika a mechanizace v letectví

autorská fotogalerie

Fotografie techniky a mechanizace používané při odbavení letadel

Odebírání zavazadel při nástupu do letadla

(procedura DAA / Delivery at aircraft)

Aneb,Když si není možné příruční zavazadlo vzít s sebou do kabiny letadla

Schránky na zavazadla v některých typech letadel bohužel neumožňují bezpečné uložení příručních zavazadel, a to i přesto, že jsou jejich rozměry zcela v souladu se zavazadlovou politkou té dané operující letecké společnosti. Jedná se například u nás v Čechách o operovaná letadla fracouzské výroby s označením ATR.

Při nástupu cestujících na palubu letadla je poté u těchto typů letadel standardně umístěn vozík (měl by být zaplachtovaný), kde svá příruční zavazadla musí všichni cestující odevzdat zaměstancům odbavující společnosti a dostanou je znovu zpět bohužel pro mnohé až při výstupu z letadla v cílové destinaci.

A tak zejména pokud mám v takovém zavazadle cenosti, elektroniku či léky, neměl bych zapomenout si je vyjmout a vzít na palubu letadla "v ruce"!

Zajímavost a upozornění zároveň

V důsledku stále většího množství sedaček instalovaných do kabiny cestujících dochází k tomu, že ani zavazadlům rozměrově přizpůsobené schránky nestačí, a to pro změnu svojí absolutní kapacitou. Letecké společnosti proto tato zavazadla stále častěji odebírají i při nástupech do letadel avšak s tím, že si je nevezmete hned po příletu u letadla, ale až na pásu v cílové destinaci se všemi výmiostatními odbavenými zavazadly!

Tankování letadel

Letecká Zajímavost:

Letištní cisterna určená k tankování letadel za sebou vozí schůdky tak, aby se obsluhující technik vozu  dostal při tankování k ventilům na křídlech.

Odmrazování letadel

© Copyright Superwings CZ, Štěpán Černý, stepan.cerny@a380.cz