Fotografie techniky a mechanizace

používané při odbavení letadel a cestujících

Odebírání zavazadel při nástupu do letadla

(procedura DAA / Delivery at aircraft)

Aneb,Když si není možné příruční zavazadlo vzít s sebou do kabiny letadla

Schránky na zavazadla v některých typech letadel bohužel neumožňují bezpečné uložení příručních zavazadel, a to i přesto, že jsou jejich rozměry zcela v souladu se zavazadlovou politkou té dané operující letecké společnosti. Jedná se například u nás v Čechách o operovaná letadla fracouzské výroby s označením ATR.

Při nástupu cestujících na palubu letadla je poté u těchto typů letadel standardně umístěn vozík (měl by být zaplachtovaný), kde svá příruční zavazadla musí všichni cestující odevzdat zaměstancům odbavující společnosti a dostanou je znovu zpět bohužel pro mnohé až při výstupu z letadla v cílové destinaci.

A tak zejména pokud mám v takovém zavazadle cenosti, elektroniku či léky, neměl bych zapomenout si je vyjmout a vzít na palubu letadla "v ruce"!

Zajímavost a upozornění zároveň

V důsledku stále většího množství sedaček instalovaných do kabiny cestujících dochází k tomu, že ani zavazadlům rozměrově přizpůsobené schránky nestačí, a to pro změnu svojí absolutní kapacitou. Letecké společnosti proto tato zavazadla stále častěji odebírají i při nástupech do letadel avšak s tím, že si je nevezmete hned po příletu u letadla, ale až na pásu v cílové destinaci se všemi výmiostatními odbavenými zavazadly!

Tankování letadel z potrubí pod odbavovací plochou

Zejména na velkých letištích nejsou k vidění klasické cisterny s leteckým palivem

Palivo je vedeno vysokotlakým potrubím pod odbavovací plochou letiště a do letadla je tankováno speciálním vozidlem, které snižuje tlak paliva z potrubí na hodnoty, které umožňují bezpečné natankování do křídla letadla a zároveň testuje, že odpovídá požadavkům na letecké palivo.

Výhody

Po ploše se nepohybují cisterny plné paliva

K letadlu stačí dojezd jednoho jediného vozu bez ohledu, kolik letadlo potřebuje natankovat paliva

Nevýhody

Cena investice do systému a jeho správa

Nutnost zabezpečení systému proti poškození vahou letadel pojíždějících po ploše

Tankování letadel z cisterny

Stále ještě tradiční způsob tankování letadel na menších letištích, kde není nutné opakovaně  tankovat letadla s objemem nádrží i přes 100tun paliva na let
Zajímavost:

Letištní cisterna určená k tankování letadel za sebou vozí schůdky tak, aby se obsluhující technik vozu  dostal při tankování k ventilům na křídlech.

Odmrazování letadel

© Copyright Superwings CZ, Štěpán Černý, stepan.cerny@a380.cz