Odmrazování letadel

A nejenom odmrazování, ale také odstranění sněhu

a zajištění ochrany letadla  před námrazou

Proč je v zimě letadlo před startem ostříkáváno?

Co je to za kapalinu, kterou se letadla ošetřují v zimě před odletem?

K čemu všemu je ta kapalina dobrá?
Je nějaká lepší, když je barevná?
Proč se ošetření někdy opakuje?
Jaký má odmrazování letadel dopad na životní prostředí?
Každý rok desítky cestujících po celém světě zašlou na zákaznické linky leteckých přepravců oznámení,
upozorňující na bezpečnostní hazard před odletem svého letadla.

A co se ale podle tvrzení a prohlášení těchto cestujících stalo?

I přes mráz a sněžení na letišti bylo letadlo před odletem postříkáno

a to tak, že nebylo ani vidět z okének letadla ven na plochu
a ještě i dlouho po startu všude po letadle a okénkách stékala voda

Tak především ne!

Nikdo na světě letadlo před odletem  vodou  nestříká!

Ona domnělá kapalina není voda, ale extrémně drahá chemická směs s obsahem glykolu

a celá procedura tohoto ošetření letadla před vzletem
je naprosto nekompromisním bezpečnostním opatřením pro bezpečný vzlet letadla  v podmínkách sněžení a tvorby námrazy
A skutečně!

Pokud by sníh a námraza nebyly před letem odstraněny, jde o život, a nejen to!

Civilní letectví zná ze své historie desítky leteckých neštěstí s fatálními ztrátami na lidských životech,
jejichž přímou příčinou byla zanedbaná, špatně provedená,
či zcela ignorovaná procedura odmrazení zasněžného či omrzlého letadla před startem.

Mimochodem, anglicky se procedura odmrazení letadla před startem odborně nazývá

De-Icing / Anti-icing

a bezprostředně jí následuje kontrola odborně nazývaná  Post De-Icing Check

Ale pozor!

Není automatické, že se každé letadlo v zimě odmrazuje

a pokud tak třeba právě Vaše letadlo nebylo před startem ošetřeno,
že někdo něco zanedbal, nebo že byla dokonce ohrožena bezpečnost Vašeho letu

A co všechno se během odmrazování děje?

 

1.Identifikace námrazy

Kdo a kdy určí, že je potřeba odmrazovat?
 
1) Podle leteckých předpisů, za provedení letu je zodpovědný kapitán, a stejně tak i identifikaci potřeby odmrazení letadla a následnou objednávku služby u handlingové společnosti zajišťuje kapitán letadla
2) Děje se tak zpravidla již po příletu letadla do destinace, aby bylo zajištěno včasné přistavení odmrazovacích strojů nebo i během nástupu cestujících, a to pokud se například meteorologické podmínky změní, začne sněžit a situace na letišti to nově vyžaduje
3) Interní postupy jednotlivých leteckých společností takový postup ale mohou upravovat, a zajištění odmražení letadla může být i v kompetencích například techniků pečujících o letadlo či vyškoleného zástupce letecké společnosti
4) To, že nesněží, nebo se na letišti netvoří námraza nemusí ještě znamenat, že kapitán žádá ošetření před odletem zbytečně a zbytečně potažmo zdržuje Váš odlet - pouze on totiž zná meteorologickou situaci po vzletu, a pokud je v mracích kolem letiště hlášena či očekávána tvorba námrazy, samozřejmě neohrozí Vaše životy a ošetření vyžádá bez ohledu na zpoždění odletu
5) Opačně, to že sněží a na křídlech je sníh nemusí ještě nutně znamenat nutnost jeho odstranění - to ale pouze ve zcela specifických podmínkách například mrazivé zimy v Rusku s teplotou hluboko pod bodem mrazu, kdy je nezpochybnitelná jistota, že pohybem letadla při startu tento sypký sníh odletí a neovlivní negativně aerodynamické vlastnosti letadla při vzletu
Váš kapitán letadla přitom může
požadovat mnoho druhů služeb
a jejich kombinací, zejména pak:
Pomoc s identifikací námrazy (technici s žebříčkem u křídla)
Mechanické odstranění sněhu z letadla
Teplovzdušné odstranění sněhu a námrazy z letadla
Chemické odstranění sněhu a námrazy z letadla
Chemické ošetření proti tvorbě námrazy z letadla
 

2. Odstranění sněhu a námrazy

a aplikace protinámrazové ochrany

 
1)Ne vždy je potřeba ošetřit celé letadlo, a tedy, mnohdy stačí ošetřit například pouze křídla či ocasní plochy
2) Letadlo je někdy ošetřeno ještě na stojánce u terminálu letiště, zpravidla je ale ošetřováno co nejblíže vzletové dráze, a to proto, že účinnost kapalin užívaných jako prevence námrazy je časově omezená a po obvykle 15 minutách musí být letadlo opět  ošetřeno (veliký problém a častá situace zejména na velikých mezinárodních letištích)
3) Používaných kapalin je několik druhů a jsou zpravidla odlišované jednoznačnými barvami, to aby nebyla v žádném případě možná záměna ohrožující bezpečnost letu
4) Málokdy je používaná 100% směs kapaliny, a to zejména s ohledem na provozní a technické parametry dané kapaliny  a vztah ke skutečné teplotě vzduchu v daný okamžik (starší odmrazovací stroje umí pouze určité nastavené poměry, moderní stroje konstruované s důrazem na ochranu životního prostředí pak umí nanést jakýkoliv poměr kapalin)
5) Objem použité účinné látky se v závislosti na počasí například u typu letadel Boeing 737 nebo Airbus A320 pohybuje v řadech vyšších desítek litrů a stovek litrů na jedno ošetření
 

3. Dokonalá komunikace

V letectví jako vždy = základ bezpečnosti a všeho
 
1. Mnoho letů bylo zastaveno na startu z důvodu pochyb kapitána o kvalitě provedeného odmrazení
2. Jsou známy letecké katastrofy zapříčiněné špatně provedeným ošetřením letadla před startem
3. Bezchybná a naprosto jednoznačná komunikace všech zúčastněných je proto pro celý proces klíčová a celého procesu za účastní pouze speciálně vybraní a maximálně proškolení zaměstnanci na všech pozicích a úrovních

Zajímavosti o odmrazování letadel?

Každý centimetr čtverečný plochy křídel má na letadle svůj nezbytný význam pro jeho letové vlastnosti

Byť sebemenší dopad námrazy či sněhu na aerodynamické vlastnosti vystavuje letadlo riziku katastrofy po startu

Ekonomika odmrazování letadel

Odmrazování letadel je pro leteckou společnost extrémně nákladnou záležitostí
Celkové náklady jsou odvislé od typu použité kapaliny, ošetřené ploše letadla a tedy množství použitých kapalin, schopnosti operátora daného stroje pracovat efektivně
Čím větší letadlo, tím větší náklady na ošetření
Jedna ošetření letadla typu Airbus A320 či Boeing 737 je v závislosti na letišti a charakteru počasí průměrným nákladem v řádu desítek tisíc korun
Na mnoha letištích jsou dokonce aplikovány ekologické daně v řádech několika EUR za litr použité odmrazovací kapaliny

Ekologie  odmrazování letadel

Odmrazování letadel je ve vztahu k životnímu prostředí ekologickým rizikem s ohledem na použití glykolu v aplikovanéodmrazovací směsi
Základem zodpovědného přístupu při provádění odmrazování letadelmusí být investice do technologií, umožňujících efektivní aplikaci směsí na základě skutečného počasí a nikoliv manuálních vstupů operátorů
Alternativy ke stávajícímu odmrazování letadel jsou velikou výzvou pro vědecké ústavy a vývojáře. V úvaze jsou horkovzdušná děla stejně jako speciální hangáry
Odmrazování letadel musí být závazkem pro poskytovatele služby k řádnému čistění odpadních vod a zodpovědnosti při zacházení a skladování kapalin
 

Dopady odmrazování letadel na zpoždění letů

 

Zpoždění letů v případě sněžení a následného odmrazování jsou nevyhnutelná

Přírodě nelze poručit a bezpečnost daného letu nesmí být předmětem kompromisu bezpečnosti s ohledem na přesnost odletu

Ano -Žádné zpoždění odletu letadla není příjemné

Věřte ale, že v případě námrazy na křídlech je těch několik pár minut zpoždění v řadě letadel vyčkávajících na odmrazení
a následné provedení ošetření významně příjemnějších,
než fatální následek eventuální letecké katastrofy s desítkami či stovkami zmařených lidských životů.
 

A závěrem alespoň nějaké ty fotografie odmrazování letadel

Vstup do galerie po rozkliknutí kteréhokoliv z obrázků
 

Povídání o odmrazování letadel

ale rozhodně není jediným článkem na tomto webu

Určitě bych kouknul i na kterýkoliv z následujících dalších textů či fotogalerií

© Copyright Superwings CZ, Štěpán Černý, stepan.cerny@a380.cz