Nespokojený cestující v letadle

Aneb když se očekávání na letnesetkává s realitou


Booking.com

Létání letadlem není až tak rychlé, jak se na první pohled zdá a příjemné místo k sezení je základ!

Na co se připravit a jak nebýt z místa k sezení nepříjemně překvapený?

1) Pokud je Vaše místo k sezení u okénka, tak to znamená, že během celého letu vedle Vás sedí další 1 - 2 cestující, které je nezbytné požádat  o uvolnění cesty například při potřebě na toaletu stejně jako při potřebě si vzít cokoliv ze zavazadla uloženého ve schránce nad Vaší hlavou (právě tito cestující přitom mohou například spát).

2) Pokud sedíte na sedačce v uličce, prochází kolem Vás během letu nejen posádka za účelem plnění svých povinností, ale zejména ostatní cestující při cestě na toaletu, a tu a tam o Vás  zavadí (snad vždy nechtěně, přesto je to vždy nepříjemné, zejména pokud chcete relaxovat či spát).

3) Pokud sedíte na sedačce vedle toalety, postávají kolem Vás během celého letu lidé v řadě při čekání, bouchají dveřmi toalety a bohužel mnohdy se o Vás otírají či dokonce se opírají přímo o Vaší sedačku, což je problém zejména u delších letů.

4) Pokud sedíte v zádi kabiny letadla, posádka Vás obsluhuje zpravidla jako poslední.

5) Pokud sedíte vpředu ekonomické kabiny, znamená to, že na toaletu to máte nejdál - přední toalety jsou rezervovány pro cestující v obchodní třídě a vstup na ně Vám nebude umožněn s výjimkou, že je ulička blokována například probíhajícím servisem.

6) Pokud sedíte u nouzového východu, budete posádkou před letem požádáni o souhlas s pomocí u případné evakuace kabiny včetně související instruktáže a potvrzení, že všemu rozumíte.


S těmito vlastnostmi sedaček a jejich rozmístěním v letadle se bohužel nic neudělá :-(

Bohužel, co se týče sezení během letu, ani tak to není jednoduché, a to zejména  proto, že letadlo opravdu letí. A tak:

1) Pokud jsou rozsvíceny transparenty "Připoutejte se", znamená to, že máte sedět na své sedačce a být připoutáni a ne zbytečně pobíhat po kabině, a znamená to i to, že hledat cokoliv v zavazadle umístěném ve schránce nad Vaší hlavou také není povoleno.

2) Bohužel, ani posádka nemá napřirozené schopnosti popírající fyzikální zákony, a tak v situacích, kdy kapitán řekne "Všichni bez výjimky sednout", tak jeho příkaz znamená všichni sednout a to včetně stewardů a stewardek. Zvláštní přitom je, kolika lidem právě v tento okamžik hrozí smrt žízní a dožadují se trochy vody či kritické nutnosti dojít na toaletu.

Věřte, že posádka netouží trávit čas po přistání sepisováním hlášení o úrazech ani svých, ani těch u cestujících

Nedoručené či špatně doručené služby během letu

S rozvojem nabídky doplňkových služeb za úplatu roste bohužel i počet reklamací na chyby při poskytování těchto produktů a služeb. Co všechno se ale může pokazit, a kde je příčina takových potíží?

1) Jídlo na objednávku

Situace je jednoduchá - zláká Vás nabídka jídla na objednávku, během letu ale zjistíte, že předem zaplacené jídlo není na palubě, či je Vám nabízeno naprosto jiné než to, které jste chtěli, a které jste si objednali.

Co se pokazilo?

1) Letenky byly zakoupeny na poslední chvíli

Jídlo není nakládáno až po nastoupení cestujících, ale pro mnoho lidí možná překvapivě na několik letů dopředu, samozřejmě hluboce zamražené. Přesto objednávky na toto jídlo musí být učiněny několik hodin dopředu!

Pokud si tak koupíte letenky či potvrdíte svůj úmysl letět ve chvíli, kdy je již letadlo naložené či dokonce letí, doložení letadla dalším cateringem již prostě technicky není možné. Bohužel.

2) Letenky a jídlo byly zakoupeny přes prodejce

S dostupností prodejních míst, kde si dnes lze letenky koupit a denně rostoucím množstvím prodejců na internetu se bohužel více a více stává, že informace od nich jsou chybně, respektive neúplně přeneseny do systému leteckého přepravce.

Letecký přepravce bohužel nemá sebemenší šanci toto jakkoliv ověřit, pokud si cestující dopředu svoji objednávku nezkotroluje na příslušném internetovém portálu letecké společnosti.


Doporučení
Vždy a pokaždé si včas před letem překontrolujte objednané služby přímo na internetovémportálu letecké společnosti. Předejdete tím mnoha nepříjemným překvapením před letem a během letu.

2) Volně prodejné občerstvení na palubě

S neustále redukovaným či totálně zrušeným bezplatným občertsvením na palubě evropských letů se je potřeba připravit na volný prodej občerstvení na palubě. Není to ale až tak jednoduché, a to zejména z následujících důvodů:

  • Prodej občerstvení není záležitostí několika pár minut, ale poskytnutí občerstvení a s tím spojená platební operace přes karetní terminál zabírá bohužel několik minut. Pokud je na palubě 100 - 200 cestujících, čekací doba cestujících v posledních řadách může být otázkou i 1 - 2 hodin od začátku poskytování tohoto servisu.
  • Obdobně, jako se stane, že Vámi žádané zboží není dostupné v tom či onom obchodě, i v letadle může určitý produkt dojít a být dočasně nedostupný. Spotřeba většiny položek je přirozeně statisticky velice dobře známá a nakládána s dostatečnou rezervou. Velice těžko se ale bez předchozí informace například odhaduje nakládka alkoholu v situaci, kde je na palubě skupina cestujících mířících na sportovní turnaj či slaví cestou zpět ještě na palubě.
Booking.com
Doporučení?

Vzhledem k tomu, že drtivá většina leteckých společností přirozeně zakazuje užití vlastních potravin během letu, ideálním řešením je buď objednávka preferovaného občerstvení prostřednictvím internetového portálu letecké společnosti předem nebo volba sedačky v přední části kabiny pro cestující tak, aby byl člověk prostě a jednoduše první na řadě.

Letadlo není nafukovací a zejména kapacita úložných schránek na příruční zavazadla je velice omezená

A tak alespoň pár poznámek, postřehů, rad a doporučení ze života

Veškerá kabinová zavazadla se obvykle do letadla nevejdou - Důvod? Ačkoliv je letadlo certifikované tak, že se předpokládá na každého cestujícího minimálně jedno zavazadlo, nějak tak se zapomnělo, že si lidé odkládají také svrchní části oblečení (a zejména v zimě jich není málo), nakupují v obchodech duty free, nevyužívají kapacitu úložných schránek optimálně, ale zejména, že se cestující přizpůsobili všeobecnému tlaku na zavazadlovou politiku leteckých společností, a do svých příručních zavazadel si balí i to, co by ještě před pár lety odbavovali do zavazadel určených do nákladových prostorů letadla.

Důsledek?

Poslední cestující nastupující do letadla si zpravidla nemají kam svá kabinová zavazadla uložit

Řešení?
  1. Cestující, kteří cestují na dražší letenky jsou obvykle upřednostňováni při nástupu do letadla (jsou vyzýváni k přednostnímu nástupu) a mají tak místo na svá zavazadla "jisté" - to ale samozřejmě něco stojí!
  2. Pokud již nastupuji mezi posledními cestujícími a vidím prostor ve schránce na zavazadla, ačkoliv toto místo není přesně nad mou sedačkou, rozhodně jej využiji a ukládám své zavazadlo tam!
Co tím získám?
  1. Nebudu nucen pokusit se o uložení zavazadla pod sedačku před sebou, kde mne bude přirozeně omezovat prostor pro mé nohy
  2. Nevystavuji se riziku, že mne letecká společnost jednoduše a prostě zavazadlo odbaví do nákladového prostoru letadla a velice pravděpodobně se k němu dostanu až na cílovém letišti v hale určené k výdeji zavazadel.
Na co nikdy nezapomínám?
  1. Pokud již místo prostě není a zavazadlo je nezbytné odbavit a uložit do nákladového prostoru, nesmím v něm nechat zejména jakékoliv cennosti, elektroniku, léky - Takto odebrané zavazadlo se může samozřejmě zpozdit, poškodit, ztratit, či se stát na mnoha letištích cílem vykradačů, přičemž letecká společnost je právě u těchto položek zproštěna ze zákona jakékoliv zodpovědnosti.
  2. Pokud mám v zavazadle jakékoliv křehké předměty, rozhodně jej ani na chvilku nesputím z očí! V kontextu výše uvedených skutečností budou vaši spolucestující kterékoliv příhodné zavazadlo přehazovat, různě natáčet a optimalizovat ve schránce tak, aby se vešla jejich osobní zavazadla a přitom přirozeně příliš citu těm ostatním nevěnují.
  3. Během letu zejména do a z destinací, které patří na seznamy pašeráků všeho možného zavazadla během letu nespouštím z očí - přeci jenom, pronášet některé zakázané látky a zboží není úplně beztrestné.

Odebrané příruční zavazadlo

aneb několik nejčastějších situací, kdy mě letecká společnost před letemodebere příruční zavazadlo, a to ať se mě to líbí nebo nelíbí

DAA / Delivery at Aircraft

Některá letadla bohužel svými rozměry neumožňují nainstalování schránek na zavazadla takových rozměrů, aby umožňovala bezpečné uložení kabinových zavazadel, ačkoliv jejich rozměry jsou povoleny k bezplatné přepravě v kabině pro cestující.

Jak to řeší?

Před vstupem do letadla je přistaven vozík, kde po Vás zaměstnanci odbavující společnosti požadují odevzdání příručního zavazadla o rozměrech, které přesahují limity instalovaných schránek a tato zavazadla Vám jsou po příletu opět před letadlem vydána.

DAA Delivery at Aircraft

Bohužel, daná procedura znamená, že své zavazadlo nemáte po celou dobu letu k dispozici! Jinými slovy, je potřeba si z něj vyndat všechny cennosti (peněženku, doklady....) a předměty, které budete chtít po dobu letu používat (počítač, telefon, mp3 přehrávač....).

Procedura bohužel vyvolává opakované rozpaky cestujících, přesto protože je otázkou bezpečnosti a provozní certifikace letadla, není v dané chvíli nikdo, tedy ani ne posádka, kdo by jí byl schopen změnit a učinit výjimku.

A kdy a proč nesmím mít zavazadla u sebe během letu, ale musí být bezpečně uložena?

Booking.com
Sedačky u nouzových východů

Nouzové situace jsou v letectví extrémně vzácné. Přesto k nim dochází, a poté, když už k nim dojde, je zapotřebí, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám na životech kvůli blbosti.

A právě takovou blbostí by mohlo být zavazadlo, které by si cestující uložil do prostoru nouzového východu, a které by blokovalo únikovou cestu ven z letadla.

Takže jasná zpráva! Žádná taška s duty free, žádné pouzdro na počítače, kamery či foťáky, žádná zavazadla v prostoru nouzových východů. Všichni se chceme vrátit domů živí!
Booking.com
Vzlet a přistání

Fyzika platí pro každého a vždycky. Pro demonstraci, při pojíždění po letišti k vzletu nebo po přistání se letadlo pohybuje průměrnou rychlostí 20 uzlů, tedy téměř 40 km/h. Nejobvyklejší letadla v provozu na evropských letech váží přibližně 60 tun a během přistání krásně brzdí z rychlosti 250km/h na nulu během několika desítek sekund na vzdálenosti několika set metrů.

Věřte, že 5 brzdových disků na každém ze 4 podvozkových kol dokáže při rychlosti 40 km/h zastavit doslova na fleku. A to se děje. Stačí když někdo na letišti udělá chybu a vjede kam nemá nebo během vzletu je nezbytné  vzlet přerušit a ještě na letišti letadlo bezpečně zastavit. V tu chvíli všechno, co není bezpečně uloženo, přivázáno či v případě cestujících připoutáno pokračuje plynule v původním směru jízdy letadla, navíc původní rychlostí.

Věřte tomu, že se v lepším případě nevelká kamera stává letící smrtelnou zbraní, která může kohokoliv v trajektorii letu úderem do hlavy zabít. O letící tašce poté ani nemluvím.

Otázka tak zní:


Je to skutečně nutné? Není to vůči ostatním cestujícím ohleduplné a lepší poslechnout posádku a vše volně ležící před vytlačením ze stojánky bezpečně uložit?

Poslední aktualizace textů: 2.8.2018  

© Copyright Superwings CZ, Štěpán Černý, stepan.cerny@a380.cz